سلام دوستان عزیز به سایت ترنج بییپ خوش آمدید


Song :  یه روز خوب میاد A good day Coming

Artist: هیچکس(No body)

یه روز خوب میاد A good day Coming 
که ما هم رو نکشیم that we dont kill each other
به هم نگاه بد نکنیم dont look each other bad
با هم دوست باشیم و be friend to each other and
دست بندازیم روی شونه های هم، آها put our hand to our friend's shoulder(kindly and frindly)
مثل بچگیا توو دبستان like when we was kid in elementry school
هیچ کدوممون هم نیستیم بی کار none of us be unemployed
در حال ساخت و ساز ایران on buliding iran
واسه اینکه خسته نشی، این بار for u to make rest this time
من خشت می زارم، تو سیمان i will put brick u parch cement
بعد این همه بارون خون after all this blood-rain
بالاخره پیداش می شه رنگین کمون finally rain bow is appers
دیگه از سنگ ابر نمی شه آسمون the sky dont be cloudy from stone again
به سرخی لاله نمی شه آب جوب the raceway dont be like red tulip(mean blood)
موذن اذان بگو muezzin say azzan
خدا بزرگه بلا به دور the lord will help us  and the darnger will get away
مامان امشب واسمون دعا بخون! mom pls pray for us
******
تا جایی که یادمه این خاک همیشه ندا می داد from when i remember this country always gave us call
یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست A good day coming there is no chaos
و توی شلوغیا به جا فحش in the crowding instead for course
به هم شیرنی می دیم و زولبیا،،، بامیه! we gave each other zolbia and bamie(some sweets)
همه شنگولیمو همه چی عالیه we all sappy everything is perfect
فقط جای رفیق هامون که نیستن خالیه only our firend not here (they are dead)
خون می مونه توی رگ و آشنا! (چسبیده به مصراع بعد) the blood is be on the blood vessel and dont met(stick to next sentence)
 نمی شه به آسمون و آسفالت sky and assfalt
دیگه فوواره نمی کنه، لخته نمی شه!the blood dont parching again dont clot again
هیچ مادری سر خاک بچه نمی رهno mother go to his child cemetery 
خونه پناهگاه نیست وthe house is no safehouse(safehouse for war) and 
بیرون جنگ!outside the war!
وای از تو، مثل بم ویرونمwow from u im destroyed like bam(a town in iran that destroyed by earthquke)
یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب! نمی دونم! or like hiroshima after bomb i dont know-
دارم آتیش می گیرم و این رو می خونم!im burning and sing this
پیش خودت شاید فکر کنی دیوونم!maybe u think im crazy
ولی یه روز خوب میاد، این رو می دونم!!but a good day coming i know it!
******
راستی، وقتی یه روز خوب میاد hey!when a good day coming-
شاید از ما چیزی نمونه جز خوبی هاmaybe nothing beging not desetroyed from us
نا امن و خراب نیست، همه چیز امن و امانthere is no notsafe and destroyed,every thing is safe and safetly
کرم ها هم قلقلکمون می دن و می شیم شادروان!!the worm are eating us and we will be the late(dead)
آسمون به! چه قشنگه!sky wow its beatiful
کنار قبر، سبزه! چمنه!beside the cementry its green its grass
هیچ مغزی نمی خواد، در بره!no brains(the scientists and intelgents call brains in iran) want to ran away to a good county and a good feature in another country
فقط اگر صبر داشته باشی، حله!if u only wait its ok
دست اجنبی کوتاست از خاک!the enemy hand is dont get to country
نگو، اووو، کو تا فردا!dont say wooooow! where is tomarrow!!!!
اگر نبودم، می خوام یه قول بدی بهم!if i dont be(im dead) i want give me a promise 
که هر سربازی دیدی، گل بدی بهش!if u see any soldier give him a flawor
دیگه هیچ مرغی پشت میله نیست!there is no chiken is jail
هیچ زن آزاده ای، بیوه نیست!there will be no woman widow.
دخترم بابات داره میاد خونه، آره.my doughter the dad come house,yeah
برو برای شام میز بچین go make the table for diner
******
سخنرانی:
اکنون جنگ داخلی با دشمن داخلی و همواره در این نهضت جنگ در وهله خارجی و دشمنان خارجی، غالبا به پیروزی منجر می شه و در وهله داخلی و با دشمنان داخلی، شکست می خوره!

the speech: now the civil war whit civil enemy and always in the war in war whit enemy and whit enemy country we won and in civil war we lose.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!